Forebyg opsigelser og sygemeldinger, der bunder i stress

- uanset om det skyldes arbejdet eller privatlivet

Stressmåling | Selvhjælp | On-demand psykologer

Trusted by
45 dage

tabes i produktivt pr. år for medarbejdere med høj stress

MDPI
26%

smittes med second-hand stress fra en stresset kollega

Psychoneuroendocrinology
50%

af medarbejdere skifter job pga. mistrivsel

Harvard Business Review

Stress opdages ofte for sent.

Hør om de konsekvenser Tom oplevede, da han overså sin krops signaler og ikke fik hjælp i tide.

Tom Johansen, tidligere stressramt

Det koster stress

Direkte konsekvenser

  • Nedsat produktivitet
  • Manglende fakturering eller udgifter til vikarer
  • Øgede administrationsudgifter

Indirete konsekvenser

  • Tab af viden og konkurrebceevne
  • Flere opsigelser
  • Dårligere arbejdsmiljø

Direkte tab ved en stress-sygemelding

Så meget koster det en sygemeldt medarbejder, hvis følgende tal er gældende:

Enkelt medarbejder
Daglig fakturering/værditilvækst
5.000 kr.
Arbejdsdage per måned
18,3 dage
Gennemsnitlig løn inkl. personaleomkostninger
74.250 kr.
Måneder med sygemelding
6 mdr.
Lønrefusion i perioden
-93.900 kr.
Direkte tab
900.600 kr.

Direkte tab ved skjult stress

Så meget koster skjult stress i tabt produktivitet, hvis følgende tal er gældende:

Team
Antal medarbejdere i teamet
10
Daglig værditilvækst per medarbejder
5000 kr.
Medarbejdere med høj stress (benchmark)
14%
Tabte arbejdsdage (MDPI)
64 dage
Direkte tab årligt
319.900 kr.
Mål stressniveauet i dit team eller organisation

Stress has severe side effects

Decreased productivity

Increased staff turnover

Loss of know-how

Takes time from managers

Negative effects on colleagues

Sådan virker OrbisCure

Månedlig stressmåling

Hver måned opfanger medarbejderne tidlig stress med en obligatorisk, videnskabeligt valideret 2-minutters måling.

HR modtager samtidig en månedlig anonymiseret rapport, så I proaktivt kan støtte udfordrede teams.

Prøv målingen

Øjeblikkelig selvhjælp

Medarbejdere har adgang til korte videoer med råd og øvelser, der er udviklet af danske læger og psykologer. Alt indhold er evidensbaseret.

Øvelserne henvender sig også til udfordringer i privatlivet, fx. hvis man er forældre til børn med angst eller ADHD.

psychologist Samuel

On-demand psykologer

Medarbejdere med høj stress kan booke konsultationer direkte i appen, med en af OrbisCure’s in-house psykologer. Typisk ventetid er under 24 timer.

Værktøjer for ledere

Situationsbestemte værktøjer, hjælper ledere med at håndtere typiske udfordringer, relateret til stress. Både på individ og team-niveau.

Det siger vores kunder og brugere

"Selve applikationen med det store udvalg af eLearnings materiale har givet mange gode dialoger på vores afdelingsmøder. Personligt har jeg haft stort udbytte af eLearnings materialet."
Dennis Fink
Head of Department
at
Aarhus Havn
Aarhus Havn
"Vores erfaringer med OrbisCure har ikke været andet end positive. Målingerne er nemme og hurtige at lave med resultater, der kan bruges af teamet selv og af ledelsen."
Dennis Christiansen
Team Leader
at
Vertica
Vertica
"OrbisCure er det mest helhjertede initiativ Aarhus Havn har indført i forhold til stressforebyggelse"
Christian A
Employee
at
"Appen har de værktøjer, jeg har bedt om og aldrig har fået, selvom jeg har haft en stresscoach i seks måneder!"
Sanne M
Employee
at

Interesseret i at forebygge sygemeldinger og opsigelser, der bunder i stress?

Book demo
who5 scientific well-being measurement

Evidens for effekt efter fire uger

En videnskabelig WHO-5 trivselsmåling af 370 deltagere. Testgruppens trivsel steg- kontrolgruppens faldt.

36% ude af risiko for sygemelding

21% forbedret trivsel

Hvad kræver det af din organisation?

1

Arbejdsgruppe

Vi nedsætter en arbejdsgruppe, sammen med jer, og afholder en workshop, der munder ud i en indstilling til direktionen

2

Onboarding

Medarbejdere introduceres til OrbisCure gennem en workshop, der faciliteres af en psykolog og varer 1½ time

3

Månedlige målinger

Medarbejderne modtager månedlige påmindelser om at måle deres stressniveau. Målingerne er obligatoriske

FAQ

Er det GDPR compliant?
+

OrbisCure er underlagt persondataloven, og alt GDPR er udarbejdet i samarbejde med et professionelt advokatfirma. Samtidig har vi endnu et sikkerhedslag, som gør, at alt data er ubrugeligt, hvis det bliver forsøgt stjålet.

Er det anonymt?
+

Vi anerkender, at stress og behovet for hjælp kan være meget private anliggender for medarbejderne. Derfor sikrer vi, at vi altid sammenfatter data fra mindst 5 medarbejdere i de månedlige rapporter til ledelsen. Hvis en afdeling har færre end 5 medarbejdere, bliver deres rapport kombineret med rapporter fra andre afdelinger under samme leder. Ved hver måneds afslutning modtager ledelsen også en anonym opgørelse over antallet af samtaler, der er blevet booket i den foregående måned.

Bliver appen fortsat brugt af medarbejderne over tid?
+

Da målingerne er obligatoriske, fortsætter medarbejderne med at bruge appen måned efter måned.

Vi har allerede en sundhedsforsikring?
+

OrbisCure griber ind ved de første tegn på stress og forhindrer, at det udvikler sig til et behandlingskrævende niveau. I særlige tilfælde, hvor klinisk terapi er nødvendig, assisterer OrbisCure medarbejderen med at få adgang til de relevante ydelser gennem jeres sundhedsforsikring.

Følger i nogen retningslinjer?
+

Indholdet i OrbisCure's apps er baseret på evolutionspsykologi og principperne fra kognitiv adfærdsterapi og dets videre udvikling. Alt indhold er evidensbaseret og udviklet i samarbejde med førende læger og psykologer.

Bliver medarbejdere stressede at tale om stress?
+

Det skulle man tro. Samtidig oplever vores kunder, at det bliver nemmere for deres medarbejdere at tale om stress og komme til deres leder, hvis de er inde i en stresset periode, uanset om det har at gøre med arbejdet eller privatlivet. Resultatet er, at lederne kan sætte ind her og nu med hjælp, fx ved at give fleksible arbejdstider eller omfordele arbejdsopgaver, indtil medarbejderen er i balance igen.

Hvor meget koster det?
+

Omkostningerne for at OrbisCure opfanger og forebygger stress afhænger af din organisations størrelse og behov. Ræk ud til os, fortæl os om jeres behov og så vi finder en passende løsning til din virksomhed.

Fremhævede artikler

Få en demo

Interesseret i at forebygge sygemeldinger og opsigelser, der bunder i stress?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.