Psykolog: Sådan undgår du opsigelser fra Generation Z

I denne artikel finder du ud af, hvad I skal fokusere på i din virksomhed for at tiltrække og ikke mindst fastholde den nye generation på arbejdsmarkedet. Generation Z.

Udgivet
Released
November 2023
Læsetid
4
min read
minutter
18-Stressforebyggelse er nøgleordet: Psykologens vejledning til at gøre din virksomhed attraktiv for Generation Z
Skrevet af
Written by
Samuel Kirk-Haugstrup

Psykolog, specialiseret i pædagogisk psykologi og formidling.

Christine Victoria Siegrist

Content Developer, Psykologistuderende ved Aarhus Universitet.

Samuel Kirk-Haugstrup

Psychologist, specialized in educational psychology and communication.

Christine Victoria Siegrist

Content Developer, Psychology student at Aarhus University.

En ny generation gør sit indtog på arbejdsmarkedet. Sig goddag til Generation Z.

Generation Z er født mellem 1997 og 2014. De adskiller sig fra tidligere generationer på flere punkter: De er digitale eksperter. De tænker i nye og innovative løsninger. Og så tager de – i højere grad end tidligere generationer – deres mentale helbred alvorligt. <hl>De har derfor en forventning om, at deres arbejdsplads har fokus på mentalt helbred og stressforebyggelse.<hl>

 

Generation Z prioriterer deres mentale helbred

Baby Boomerne (født mellem 1946-1964) værdsatte stabilitet og sikkerhed i deres karriere, mens Generation X (født fra mellem 1965-1979) og Millennials (født mellem 1980-1996) søgte en balance mellem arbejde og privatliv. Generation Z forventer, at deres arbejdsplads har fokus på mentalt helbred og på stressforebyggelse. De er vokset op i en tid med eksplosiv stigning i tilfælde af psykisk mistrivsel. <hl>Derfor er de også vant til at tale mere åbent om deres mentale helbred end tidligere generationer.<hl> De har set flere og flere af deres forældres generation blive ramt af stress, angst og depression, og er derfor mere opmærksomme på og mere bevidste om deres mentale helbred.

Generation Z forventer, at deres arbejdspladser har fokus på deres ansattes mentale helbred – at det er noget, som virksomhederne aktivt gør noget for at forbedre. Ikke bare som medarbejdere, men som mennesker, og derfor er det <hl>afgørende, at I som virksomhed fokuserer på stressforebyggelse, for at tiltrække og ikke mindst fastholde generation Z.<hl> 

Virksomheder, der er i stand til at imødekomme generation Z's ønsker om mentalt helbred og stressforebyggelse, vil have en konkurrencefordel i kampen om de bedste talenter. 

Men hvordan sikrer du dig så, at du har styr på den nye generations forventninger til stressforebyggelse? Hvordan opnår I den konkurrencefordel, der sikrer jer, at de bedste talenter vælger jer og ikke konkurrenterne? 

Her er 3 områder, der styrker jeres mentale sundhedsprofil, så I er attraktive overfor generation Z:
 

Trin 1:

Fokus på work-life balance

I modsætningen til tidligere generationer, som anså lange arbejdsdage for et symbol på dedikation og status, prioriterer generation Z anderledes. Hvor jobbet tidligere var mange menneskers primære identitetsmarkør, kommer der nu en generation, som har flere forskellige arenaer til selvrealisering. For at imødekomme den nye generations mentalitet, kræver det derfor, <hl>at I som virksomhed har fokus på medarbejdernes work-life balance.<hl> I skal gøre det muligt for medarbejderne – indenfor rammerne af jeres organisation – at balancere mellem arbejde og privatliv, som de selv hver især ønsker. Work-life balance er nemlig individuel, hvorfor den bedste måde at imødekomme medarbejdernes ønsker er ved at tilgodese individuelle forskelle. Læs her om, hvordan du leder forskellige typer, når det kommer til work-life balance.

 

Trin 2:

Fleksibilitet i arbejdstiden

Generation Z forventer frihed og fleksibilitet i deres arbejdsliv. De ønsker at have mulighed for at tilpasse deres arbejdstid til deres personlige liv og fritidsinteresser, for at opretholde et godt mentalt helbred. De vil selv bestemme hvor de arbejder og hvornår de arbejder. De vil fx have mulighed for at tage arbejdet med i sommerhuset og tage en pause midt på dagen, hvis det passer ind i deres private liv. <hl>For at tiltrække og fastholde generation Z, kræver det altså, at I som virksomhed imødekommer deres ønske om fleksibilitet og frihed.<hl> Det kan I gøre ved at inddrage dem i udformningen af arbejdskulturen i forhold til fleksibilitet. Brug fx dette spørgsmål til at starte en samtale om fleksibilitet med dine medarbejdere: ”Hvad ønsker du dig af din arbejdsplads, når det kommer til fleksibilitet?”.

Trin 3:

Forebyg stress i tide

Generation Z er mere opmærksomme på deres mentale helbred end nogen tidligere generationer. Derfor skal I som virksomhed også være det.

Der er mange måder I kan vise overfor jeres medarbejdere, at I tager deres mentale helbred alvorligt. I skal bestræbe jer på at gå forrest i at skabe en kultur, hvor medarbejderne tør sige til, hvis de ikke trives. I skal vide, hvordan I tager svære samtaler med stressede medarbejdere. <hl>Og så skal I støtte jeres medarbejdere i at tage vare på deres eget mentale helbred.<hl>

 

Sådan hjælper du dine medarbejdere med at tage vare på deres mentale helbred

Der er forskellige måde I kan hjælpe jeres medarbejdere med at tage vare på deres mentale helbred – og i 2023 er der et bredt udvalg af apps I kan gøre brug af. Headspace, Calm og BetterUp er alle digitale selvhjælpsværktøjer, der hjælper medarbejderen med at passe på sit mentale helbred. Dertil er er der også OrbisLife appen, der hjælper virksomheder med at opdage stress hos deres medarbejdere inden den udvikler sig til stress. Hvis det lyder interessant for din virksomhed, så kan du benytte dig af OrbisCure’s gratis stressmåling og rapport. Her får I konkrete råd af en psykolog, til hvad I kan gøre, hvis I har et for højt stressniveau blandt jeres medarbejdere.

Ved at fokusere på mentalt helbred og stressforebyggelse får i en fordel overfor jeres konkurrerende virksomheder i kampen om at tiltrække den generation, der kommer til at forme fremtidens arbejdspladser.

Referencer
References

Leslie, B., et al. (2021). Generation Z Perceptions of a Positive Workplace Environment. Employee Responsibilities and Rights Journal. 33, 171-187: https://link.springer.com/article/10.1007/s10672-021-09366-2

Pendell, R., Helm, S. (2022). Generation Disconnected: Data on Gen Z in the Workplace. Gallup: https://www.gallup.com/workplace/404693/generation-disconnected-data-gen-workplace.aspx

Postnord – Strålfors.(2020). Generationsskiftet, der udfordrer arbejdsmarkedet: https://www.stralfors.dk/inspiration/content-hub/2020/gen-z/

Få en gratis rapport over stressniveauet i dit team

Get a free report of your team's stress level

Identificer potentielle risici for stress – og forebyg sygefravær

Identify potential risks of stress - and prevent sick leave

Læs mereRead more

Måske du synes om

Måske du synes om

Maybe you would enjoy